Table knife

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Table-Knife

Table knife
Код: LB-206-1
Length: 235.5 mm

ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Table-Knife