Table knife

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Table-Knife

Table knife
Код: LB-706-1
Length: 244.5 mm


ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Table-Knife