Steak knife

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Steak-Knife

Steak knife
Код: LB-640-31-MP
Length: 246 mm

ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Steak-Knife