Table knife

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Table-Knife

Table knife
Код: LB-306-1
Length: 242 mm

ПОВЕЧЕ СНИМКИ

Table-Knife